Patent Bud płaci najlepiej. Dla nas najlepiej znaczy najwięcej za szybką, sprawną i profesjonalną obsługę klienta w zakresie złomowania. Patent Bud oferuje swoim klientom najlepsze ceny skupu złomu w oparciu o aktualny poziom cen złomu w kraju i zagranicą. Swój cennik ustalamy na podstawie krajowych i zagranicznych indeksów cenowych, a także z uwzględnieniem cen dyktowanych przez największe huty w Polsce i krajowe zakłady przerabiające metale kolorowe. Zważywszy na duże i częste wahania cen złomu na giełdzie Patent Bud aktualizuje swój cennik z częstotliwością 1 miesiąca zgodnie z kontraktacją cen w polskich hutach. Ceny skupu złomu dla klientów indywidualnych i dostawców hurtowych podawane są zgodnie z obowiązującą ceną dnia i są cenami netto.